INFO

TYÖPAKETIT

MATERIAALEJA

TAPAHTUMAT

 

TaideART työpaketit

1. Taiteesta liiketoimintaa

2. Taiteilijan kommunikaation välineet ja väylät

3. Liiketoimintaosaaminen eli näin pystyn elämään toteutuksillani

4. Digitaalinen ratkaisuosaaminen

5. Taiteilijan uudet roolit

6. Asiakaslähtöinen taiteellinen työ

Asiakaslähtöinen taiteellinen työ

Verrattaessa visuaalisten toimialalojen yrittäjyyttä (kuvataide, taidekäsityö ja muotoilu) perinteiseen elinkeinoelämään on usein tapana viitata tilaaja-/asiakassuhteen erilaisuuteen. Kun perinteinen yritystoiminta yleensä syntyy asiakkaan konkreettisesta tarpeesta, kulttuurialalla useimmat toiminnat ja ideat syntyvät taiteellisesta visiosta. Sitä mukaa kun taiteilijan rooli muuttuu ja laajenee, myös suhde tilaajaan ja asiakkaaseen käy yhä keskeisemmäksi.

Tilaajaan liittyviä käsityksiä ja asenteita on kehitettävä ja löydettävä taiteilijan roolille uusia, asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Taiteilijan navigoidessa ympäristössä, jossa yritykset, kunnat, organisaatiot ja tapahtumat toimivat tilaajana tai asiakkaana, hänen on löydettävä tehokas työtapa, jossa taiteellinen vapaus sekä tilaajan tarpeet ja vaatimukset kohtaavat. Se on harvoin helppo yhtälö.

Novia ammattikorkeakoulussa toteutetaan neljä asiakaslähtöistä prosessia hankkeen aikana. Prosessit tutkitaan, dokumentoidaan ja kootaan artikkelisarjaksi. Samalla jokainen prosessi tutkitaan ja dokumentoidaan laajemmasta näkökulmasta; miltä samankaltaiset prosessit ovat näyttäneet ja kuinka ne ovat toimineet aikaisemmin taidemaailmassa? Millaisia virtauksia voidaan juuri nyt nähdä tämän tyyppisessä yhteistyössä taiteen alalla? Mihin suuntaan kehitys on menossa taidealalla? Työ pohjautuu käsitteeseen ”osallistuminen” (participation). Hanke tutkii taiteilijan ja tilaajan välistä suhdetta sekä mitkä roolit osapuolet saavat/ottavat.

”Start from somewhere else”
prof. Irif Rogoff, Goldsmith University.

Työskentelytapa on tutkiva prosessi, jossa muun muassa haastattelua käytetään taiteellisena formaattina, toisin sanoen luomaan dialogi yhteistyön toimijoiden välillä.

Yrkeshögskolan Novia

Linda Kass (1.11.2015 - 31.7.2016)
044 7805814

Eva Forsman (1.8.2016 - 31.10.2017)