INFO

TYÖPAKETIT

MATERIAALEJA

TAPAHTUMAT

 

TaideART työpaketit

1. Taiteesta liiketoimintaa

2. Taiteilijan kommunikaation välineet ja väylät

3. Liiketoimintaosaaminen eli näin pystyn elämään toteutuksillani

4. Digitaalinen ratkaisuosaaminen

5. Taiteilijan uudet roolit

6. Asiakaslähtöinen taiteellinen työ

Taiteilijan uudet roolit

Sisältö ja tavoite

Taiteilijan uudet roolit -työpaketissa kehitetään ja testataan taiteilijoiden ansaintamalleja yhdessä taiteilijoiden, yritysten ja opiskelijoiden kanssa. Taiteilijan toimeentulon turvaaminen edellyttää uusien toimintatapojen ja roolien tunnistamista. Taiteilijan työpanosta, luovaa osaamista, voidaan hyödyntää laajemmin, mikäli taiteilijan rooli ja toimintatapa soveltuvat ympäristön tarpeisiin ja toisaalta ympäristöllä on kykyä mukautua taiteen ehtoihin. Teollisuustaiteen liiton Ornamon tekemän tutkimuksen mukaan taiteen saatavuus on merkittävä este taiteilijoiden työpanoksen laajemmalle hyödyntämiselle. Ihmiset viettävät aikaa rakennetussa ympäristössä ja taiteen on tultava lähelle ihmistä. Saimaan ammattikorkeakoulun tavoitteena tässä hankkeessa on luoda käytännön toimintamalleja uusien roolien tunnistamiseen sekä ansaintamallien kokeiluun. Työpaketissa uusia ansaintamalleja testataan kolmessa erilaisessa koeympäristössä. Yhteistyökumppaneina koeympäristöinä ovat Imatran kaupunki ja sen tekninen toimiala, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) sekä Etelä-Karjalan osuuskauppa (Eekoo). Ansaintamallien pilotoinnissa kaupunkiympäristöä, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kauppaa tarkastellaan sekä rakennetun ympäristön että yksittäisen ihmisenkin näkökulmasta. Työpaketti toteutetaan yhteistyössä Kaakon Taide Ry:n kanssa.

Yhteistyökumppanit

 • Imatran kaupungin tekninen toimi,
 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
 • Etelä-Karjalan osuuskauppa
 • Kaakon Taide ry
  • Etelä-Karjalan Taiteilijaseura
  • KOUTA – Kouvolan taiteilijaseura
  • Kotkan Taiteilijaseura
  • Kaakkois-Suomen taidekäsityöläiset TÄKY
  • Korutaideyhdistys

Päävaiheet

 1. Tarpeiden ja ansaintamallien tunnistaminen
 2. Taiteilijoiden uusien roolien määritys
 3. Muutostarpeiden tunnistaminen koeympäristöissä
 4. Ansaintamallien pilotointien toteutus ja dokumentointi

Tulokset

 1. Uusien toimintamallien ja roolien pilotoinnit
 2. Tarinamuotoiset dokumentoinnit taiteilijan uusista rooleista koeympäristöissä
 3. Taiteilijana uuteen toimintaympäristöön -toimintamallin kuvaus

Saimaan ammattikorkeakoulu
https://www.saimia.fi/taideart/

Sisällön asiantuntija Eija Mustonen
040 7633690

Projektiasiantuntija Outi Peippo
040 5940634

Projektiasiantuntija Marianne Viinikainen
040 4867852

Projektipäällikkö Sari Lyytikäinen
0400 531 559