INFO

TYÖPAKETIT

MATERIAALEJA

TAPAHTUMAT

 

TaideART työpaketit

1. Taiteesta liiketoimintaa

2. Taiteilijan kommunikaation välineet ja väylät

3. Liiketoimintaosaaminen eli näin pystyn elämään toteutuksillani

4. Digitaalinen ratkaisuosaaminen

5. Taiteilijan uudet roolit

6. Asiakaslähtöinen taiteellinen työ

Digitaalinen ratkaisuosaaminen

Digitaalinen ratkaisuosaaminen -työpaketti kohdistuu ammatissa toimiviin taiteilijoihin ja luovien alojen toimijoihin, joilla on kasvava osaamistarve digitaalisen toimintaympäristöjen alueella. Perinteisen teos- tai esinelähtöisen tuotteen sijaan puhutaan aineettomien palvelujen ja konseptien tuottamisesta. Työpaketin aikana kartoitetaan, kehitetään ja kootaan yhteen digitaalisen toimintaympäristön uusia toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa sekä kuvataiteen että luovan talouden aloilla. Työpaketin erityinen huomio kohdistuu taiteen uusien innovaatiomuotojen paikantamiseen, ja näiden mallintamiseen luovan talouden osaksi.

Työpaketissa syntyy valtakunnalliseen taidekoulutukseen ja luovan alan toimijoille suunnattu digitaalinen käsikirja, ”User Guide”, jonka sisällöt kannustavat taiteilijaa luomaan uusia taiteen palvelumuotoja, uusia yrityskonsepteja ja hallitsemaan immateriaalioikeuksia kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Hankkeen aikana järjestetään kaksi kansainvälistä ja kaksi kotimaista asiantuntijatyöpajaa. Työpajojen sisältöjä suunnitellaan yhdessä Tampereen taiteilijaseuran, Valokuvakeskus Nykyajan, Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Moduksen, Yleisradion ja ICT-alan kampus Mediapoliksen kanssa. Kansainväliset asiantuntijat kootaan International Art Collaborations -korkeakouluverkostosta, jossa ovat edustettuina Kanada (OCADU), Saksa (BTK), Japani (Osaka Univ.) ja Korea (CAU).

Työpajojen sisällöissä painottuvat myös pelillisyyden kasvun myötä syntyvien uusien taiteen muotojen, teknologioiden ja ansaintamallien sekä näiden ympärille kehittyvien verkostojen ja yritystoiminnan vaatima osaaminen. Työpajoihin kutsutaan asiantuntijoita lisäksi seuraavilta tahoilta: Neogames Finland ja muita pelialan yrityksiä, media-alan liikekonsepteja tuottava innovaatioympäristö Uusi Tehdas – New Factory Innovation Center / Demola, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ja Mindtrek Open Mind.

Tampereen ammattikorkeakoulu
http://taideart.blogs.tamk.fi/

Projektipäällikkö Juha Suonpää
0400 120544

Projektiasiantuntija Timo Bredenberg
050 3654384