INFO

TYÖPAKETIT

MATERIAALEJA

TAPAHTUMAT

 

TaideART työpaketit

1. Taiteesta liiketoimintaa

2. Taiteilijan kommunikaation välineet ja väylät

3. Liiketoimintaosaaminen eli näin pystyn elämään toteutuksillani

4. Digitaalinen ratkaisuosaaminen

5. Taiteilijan uudet roolit

6. Asiakaslähtöinen taiteellinen työ

Taiteesta liiketoimintaa

Taiteesta liiketoimintaa -työpaketin puitteissa Turun AMK järjestää hankkeen kahden toimintavuoden aikana neljä kansallisen tason seminaaria sekä suunnittelee ja toteuttaa kaksi työpajamuotoista koulutuspakettia. Suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä taiteen alan toimijoiden sekä yritysten kanssa.

Taitelijoille ja taiteen opiskelijoille suunnatut seminaarit järjestetään Turussa ja niistä järjestetään etäyhteys muille osatoteuttajille. Myöhemmin seminaarien luennot ovat katsottavissa hankkeen nettisivuilta. Seminaarien puhujina toimii esimerkiksi taiteilijoita, kuraattoreita ja taiteilijoita työllistäneiden yritysten edustajia. Teemat ja ongelmat ovat yhteisiä laajemminkin luoville aloille.

Seminaarien teemat ovat:

  1. Taitelija kansainvälisenä toimijana (kevät 2016)
  2. Palvelumuotoilua taiteilijoille – tuotekehitys ja asiakashankinta (syksy 2016)
  3. Julkisen taiteen käytäntöjä (kevät 2017)
  4. Soveltavan taiteen käytäntöjä (syksy 2017) 

Seminaarien sisältöjä täydentää kaksi työpajamuotoista koulutuspakettia. Näiden painopisteinä ovat seminaareissakin käsiteltävät kansainvälinen toiminta sekä julkinen taide. Työpajat on suunnattu ammatissa toimiville taiteilijoille sekä taiteen opiskelijoille.

Taiteilijan kansainvälisen toiminnan verkostot ja työkalut -koulutuspaketti vahvistaa kuvataiteilijoiden kansainvälisyysosaamista ja globaaleja valmiuksia. Työpaja järjestetään syksyllä 2016.

Työpaikkana julkinen taide -koulutuspaketti lähtee tarpeesta saada tietoa julkisen taiteen toimintamalleista, mutta myös laventaa käsitettä julkiseen tilaan toteutettavista teoksista julkisessa tilassa toteutuvaan taiteeseen. Tällöin kyse ei ole vain tilaan ja rakennuksiin toteutettavissa, vaan myös väliaikaisissa, tapahtumaluonteisissa teoksissa. Työpaja järjestetään keväällä 2017.

Koulutuspakettien sisältösuunnitelmat välitetään ja esitetään muille osatoteuttajille soveltaen toteutettaviksi digitaalisen opaskirjan muodossa. Turun AMK vastaa järjestettyjen seminaarien ja toteutettujen työpajojen palautteen keräämisestä, tulosten arvioinnista ja tuotteiden viimeistelystä.

Turun ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö Susanna Pyörre
040 3550186

Sisältövastaava Ismo Luukkonen
050 5985285

Tuottaja Saija-Riikka Louhelainen