INFO

TYÖPAKETIT

MATERIAALEJA

TAPAHTUMAT

 

 

TaideART työpaketit

TaideART -hankkeen puitteissa toteutetaan valtakunnallisesti seminaareja ja työpajoja sekä erilaisia projekteja, joiden yhteydessä käytännössä toteutetaan ja tutkitaan uudenlaisia taiteilijan ja muiden toimijoiden yhteistyömalleja.

Hanke jakautuu kuuteen työpakettiin, joista jokaisesta vastaa yksi osatoteuttajista.

1. Taiteesta liiketoimintaa / Turun AMK

2. Taiteilijan kommunikaation välineet ja väylät / SAMK

3. Liiketoimintaosaaminen eli näin pystyn elämään toteutuksillani / Lapin AMK

4. Digitaalinen ratkaisuosaaminen / TAMK

5. Taiteilijan uudet roolit / Saimaan AMK

6. Asiakaslähtöinen taiteellinen työ / Novia